The Crane

It’s time to get back to nature and Escape to the Countryside

The Common Crane is a large, stately bird and a medium-sized crane at 40 to 52 inches long with a 71 to 96 inches wingspan. At rest, Cranes are rather stork-like but with big bushy tails, black wing plumes and grey bodies and even from a great distance the white stripe through the black head is noticeable. In flight, the long neck, held outstretched and slightly drooping makes them quite different from the herons and the grey plumage eliminates both of the storks. They fly in flocks in “V” formation making trumpeting calls.

W niektórych regionach Polski słychać charakterystyczny klangor. To odgłos, który wydają z siebie żurawie. Są to pierwsze ptaki, wracające do kraju po zimie. W tym roku spotkano je już pod koniec stycznia. Wcześniej tez niż zwykle w północno-zachodniej Polsce pojawiły się pierwsze żurawie. Zauważano je na terenie Nadleśnictwa Międzychód. Eksperci uważają, że do szybszego powrotu z cieplejszych krajów skłoniła te ptaki cieplejsza zima. Dodają jednak, że choć uważa się, że przylot żurawi zwiastuje rychłe nadejście wiosny, trudno na razie prognozować, kiedy do nas zawita. Jedna jaskółka wiosny nie czyni – mówią.

The Crane

lovePoland

Photography / Landscape / Nature

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt